+90 532 336 37 26
Facebook Twitter Google Plus English Türkçe

Antalya´da Yeni Projeler; Tekeli Mehmet Paşa Camii Erişilebilir Olacak

 

 

Tekeli Mehmet Paşa Camii Restore Edilecek

 

 

Tekeli Mehmet Paşa Camii Antalya Kalesi girişinde ve Saat Kulesi´nin arkasında yer alan bir Osmanlı eseridir.

Binanın yüksek bir kasnak üzerinde yükselen kubbesi, doğu- batı ve güney yönlerden birer yarım kubbe ile desteklenirken kuzey yönde üç kubbe bulunmaktadır .Caminin kuzey cephesinde ve binanın içindeki pencerelerin sivri kemer formlu alınlıkları ta´lik yazılı çini panolar yer almaktadır.

1850 ve 1940 yıllarında onarım gördüğü bilinen binanın kim tarafından ve hangi tarihte inşa ettirildiği bilinmemektedir. Binanın 1593-1607 yılları arasında yaptırıldığı düşünülmüştür.

 

 

           

 

 

 

Daha önce mevcut başka bir binanın 17. yüzyılda tekrar elden geçirilerek bugünkü halini aldığı iddia edilmiş; hatta 18.yüzyılda Mevlevihane´yi tekke haline getiren kişinin Tekeli Mehmet Paşa olduğu varsayımı ile caminin şimdiki adını da ancak bu yüzyıldan sonra aldığı öne sürülmüştür. Oysa 17. yüzyılda Evliya Çelebi camiden Tekeli Mehmet Paşa Camii olarak söz etmektedir. Diğer taraftan, tarihi kaynaklarda, 18. yüzyılda yaşamış Tekeli Mehmet Paşa adında bir zata tesadüf edilmediği gibi, ayrıca Mevlevihane´nin de daha 17. yüzyılda tekkeye dönüştürüldüğü bilinmektedir.

Binanın tarihlendirilmesi için mimari ayrıntılar yeterli olmadığı gibi, şimdiki binanın burada daha önce mevcut bir başka binanın elden geçirilmesi sonucu yapıldığı da kesin olarak kanıtlanamamaktadır.