+90 532 336 37 26
Facebook Twitter Google Plus English Türkçe

Kurumsal

Dolunay Yetişkin Engelliler Derneği, Eskişehir’de 2007 yılında kuruldu. Zihinsel Engelli ve Otistik bireylerin özellikle yetişkinlik dönemlerinde yaşamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konuda özel eğitim programları, iş ve eğitim merkezleri oluşturmak, örnek projeler ve çözümler üretmek temel amaçlarımız arasındadır.

VİZYONUMUZ

Zihinsel Engelli ve Otistik Yetişkin Bireylerin, evde, eğitim kurumlarında ve hayatın her alanında kısıtlanmadan,mümkün olan en bağımsız şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli ortamların yaratılması amacıyla çalışmak,projeler, fikirler ve eğitim programları üretmek ve imkanlar yaratmak,bu doğrultuda ailelerle ve ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

MİSYONUMUZ

Toplum içindeki tüm zihinsel engelli ve otistik bireylerin,kendilerine tanınan haklardan ve fırsatlardan eşit şekilde ve en üst düzeyde yararlanması, bu bireylerin yaşam kalitelerini yükseltecek, maddi,manevi ve kanuni imkanlara sahip olmalarının sağlanmasıdır.

DEĞER YARGIMIZ

Bütün zihinsel engelli ve otistik bireyler, toplumda gereken ilgi ve saygıyı görmelidirler.Her birey gibi, onların da kendi hayatlarını bağımsız ve iyi şartlarda yaşamaya hakları vardır